Szlabany standardowe

Wysokiej jakości szlabany automatyczne

Szlabany CAME GARD 2500 230V
Szlabany dla przejazdów o szerokości do 2,5m

Szlabany CAME GARD 4000 24V
Szlabany dla przejazdów o szerokości do 4m

Szlabany CAME GARD 6000 24V
Szlabany dla przejazdów o szerokości do 6,5m

Szlabany CAME GARD 4
Samoblokujące szlabany dla przejazdów o szerokości do 3,75 m

Szlabany CAME GARD 8
Samoblokujące szlabany dla przejazdów o szerokości do 7,6 m

Szlabany CAME GARD 12000 24V
Szlabany dla przejazdów o szerokości do 12m

Kolczatki CAME
Kolczatki sprzężone ze szlabanem, bezwładnościowe oraz automatyczne