Ogrodzenia dla leśnictwa

Ursus® AS Super
Przeznaczona do ochrony upraw w dużych skupiskach dzikich zwierząt

Ursus® AS Medium
Przeznaczona do ochrony przed zwierzyną płową, zającami i królikami wzdłuż trakcji kolejowych i autostrad

Ursus® AS Light
Przeznaczona do ochrony przed zwierzyną płową, zającami i królikami

Ursus® Light Zincalu
Przeznaczona na ogrodzenia dla owiec, kóz, kur, kaczek, gęsi

Ursus® Ciężki
Przeznaczona na ogrodzenia dla bydła oraz zwierzyny płowej

Luxursus®
Proste i tradycyjne ogrodzenie Twojego ogrodu